Innmelding i Norsk Senter for Sirkulær Økonomi (NSSØ)

NSSØ er et utviklingssenter for industri, øvrig næringsliv og offentlige virksomheter, som ser forretningsmuligheter i sirkulær økonomi og det grønne skiftet.

Senteret tilbyr rådgivning, bistår medlemmer i søknadsskriving og ledelse av prosjekter, samt arrangerer nettverkstreff. Velkommen som medlem!

Medlemskontingent pr år: Kr 500

Serviceavgift pr år:

1 – 5 årsverk: kr 2500 pr år
6 – 15 årsverk: kr 5000 pr år
Fra 16 årsverk: kr. 10000 pr år

Personlig medlem: kr 1000 pr år

Serviceavgiften er ex mva.