Aktuelt

rohan-makhecha-jw3GOzxiSkw-unsplash

Digitalisering skaper muligheter. For å utnytte disse mulighetene, kreves kompetanse. Programmet «Konkurransekraft & Vekst» skaper innsikt i hvordan teknologi bidrar til bedre lønnsomhet, økt verdi for kundene og helt nye forretningsmuligheter.

I høst tilbyr Norsk Senter for Sirkulær Økonomi, i samarbeid med Næringshagen Østfold (NHØ), alle sine medlemmer muligheten for å delta i programmet.

Praktisk tilnærming

Deltakerne lærer et sett med praktiske utviklingsverktøy og arbeidsmetoder som anvendes for forretningsutvikling i en digitalisert verden. Det er fokus på en praktisk tilnærming under hele kurset, og deltakerne skal bl.a. gjennomføre kundeintervju med egne kunder iløpet av prosessen. Nytteverdien for bedriften er fornyet innsikt i mulighetene i egen virksomhet, velegnet til diskusjon og erfaringsdeling innad i virksomheten.

Norges fremste miljøer på digitalisering og innovasjon

Programmet er en del av Omstillingsmotoren, etablert av Innovasjon Norge og som drives av DigitalNorway, iKuben, Smart Innovation Norway og Kongsberg Innovasjon. Les mer om programmet her: https://digitalnorway.com/konkurransekraft-vekst/

Innhold

NCCE oppfordrer deltakerne til å fokusere på individuelle problemstillinger knyttet til bærekraft, miljø, sirkulærøkonomi og det grønne skiftet.

Programmet går over en periode på fire uker, med to fysiske samlinger, og betydelig egeninnsats i perioden (25-30 timer). Hver bedrift jobber med eksempler og kunder i egen virksomhet, og det må derfor være minst to personer fra hver bedrift som deltar (vi anbefaler tre personer). Dere bør jobbe innen markedsføring/salg/kunder, strategi, utvikling og/eller ledelse.

Modul 1 fokuserer på kundens behov; fra innsikt om marked og kunder, til verdiforslag.

Modul 2 fokuserer på selskapets forretningsmodell; fra målbilde til forretningsplan.

Datoer for gjennomføring:

  • 6. oktober – Introduksjon (digitalt) kl. 09.00-11.00
    • Samme uke gjennomføres forhåndssamtaler med deltakere i hver bedrift
  • 13. oktober – Modul 1 kl. 09.00-16.00
  • 19.-23. oktober – Egeninnsats med individuell veiledning fra Digital Norway
  • 27. oktober – Modul 2 kl. 09.00-16.00

Mer informasjon kommer over sommeren. Ønsker du å vite mer allerede nå, ta kontakt med Natalia på natalia.mathisen@ncce.no.