RÅDGIVNING

Sirkulær økonomi er ingen ny måte å tenke på. Virksomheter har praktisert dette gjennom flere tiår med samarbeid om effektiv utnyttelse av tilgjengelige ressurser.

Dette arbeidet må intensiveres da potensialet for lavere ressursbruk, økt effektivisert produksjon og bedre lønnsomhet er nødvendig for å kunne øke verdiskapingen i samfunnet.

Senteret tilbyr tjenester til virksomheter som vil arbeide med sirkulær økonomi gjennom sitt nettverk av spesialister som ingeniører, økonomer, forretningsutviklere og miljøspesialister.

Arbeidsformene kan være for en virksomhet eller for flere i et fellesskap, blant virksomheter som ser potensialet gjennom et samarbeid basert på produktutfordringer, eller i nye forretningsområder.