UTVIKLING

Senteret har et testlaboratorium (eies av Re-Turn AS) for testing av materialer innen optisk, mekanisk, termisk, klimatisk, korrosjons- og slitasjetesting. Laboratoriets arbeidsområde er utvikling og innovasjon for en raskere kommersialisering av nye tanker og ideer.

Laboratoriet vil utvikles videre til å kunne utføre oppdrag  som kan bidra til å utvikle avfalls- og restprodukter til nye råstoffer og produkter som grunnlag for ny produksjon og nye markeder.

Laboratoriet har også samarbeidsavtaler med andre utviklingslaboratorier i Norge og utlandet for større oppgaver og oppdrag.