Bli medlem i Norsk Senter for Sirkulær Økonomi (NCCE)

NCCE bistår våre medlemmer i en raskere transaksjon fra en lineær til en sirkulær økonomi. Sammen med våre medlemmer utvikler vi nye forretningsmuligheter og ny utnyttelse av avfallsprodukter og restprodukter – og sikrer at ressurser forblir i kretsløpet så lenge som mulig.

Samarbeid
Senteret samarbeider med flere av de viktigste forskningsmiljøene i Norge, deriblant Norsk institutt for bærekraftsforskning (NORSUS), et nasjonalt forskningsinstitutt, som siden 1988 har bidratt til kunnskap om bærekraftig samfunnsutvikling gjennom nyskaping og innovasjon. Videre samarbeider vi med videregående skoler, høyskoler og universiteter. Les mer om våre samarbeidspartnere her.

Rådgivning og prosjektledelse
NCCE bistår våre medlemsbedrifter med kompetanse, rådgivning, nettverk, søknadskriving og prosjektledelse. Vi har kjennskap til og kan bistå i orientering mot virkemiddelapparatet. Se her, for mer om de konkrete leveransene for våre medlemmer.

Økt kompetanse
Vi bistår med økt kompetanse om sirkulærøkonomi og hvilke muligheter som finnes for deres bedrift. Våre medlemmer får tilgang på rabatterte foredrag og workshops, hvor vi bistår deres ansatte med f.eks.  bærekraftsstrategi og nye forretningsmuligheter og samarbeidsformer innenfor sirkulærøkonomien. Se her, for mer om våre foredrag og kurs.

Nettverk
Våre medlemmer er med å forme tema når vi jevnlig inviterer til Sirkeltreff. Sammen med relevante aktører skaper vi ny innsikt og nye samarbeid gjennom presentasjon av aktuelle prosjekter, rapporter og workshops.

Ta kontakt med oss for mer informasjon om hvordan vi sammen kan skape grønn verdi.

Velkommen som medlem!

  Medlemskontingent pr år: Kr 500

  Serviceavgift pr år:

  1 – 5 årsverk: kr 3.000 pr år
  6 – 15 årsverk: kr 6.000 pr år
  Fra 16 årsverk: kr. 12.000 pr år

  Serviceavgiften er ex mva.

  Personlig medlem: kr 1000 pr år

  Student: gratis medlemskap for studenter mellom 18-34 år.