Avfallsteknologi 2022

Den 26. og 27. oktober deltok NCCE på konferansen Avfallsteknologi 2022. Der møtte vi flere av NCCE sine medlemmer, ...
VIEW MORE

Klimastatus – Osloregionen

I Osloregionens årlige Klimastatus finnes oppdatert utslippsstatistikk for regionen og delregionene, og historier med de gode eksemplene fra Osloregionens ...
VIEW MORE

SirkelTREFF Drammen 18. mars

Sirkulærøkonomi starter med god planlegging Norsk Senter for Sirkulær Økonomi arrangerer i samarbeid med COWI og Næringsforeningen i ...
VIEW MORE

Besøk av Miljødirektoratet

I forrige uke hadde NCCE besøk fra Miljødirektoratet. Ansatte fra seksjon for Avfall og gjenvinning (Miljødirektoratet, u. å.) var ...
VIEW MORE

NCCE på Arendalsuka

«Verden står overfor klimautfordringer og ressursknapphet, og all produksjon må forholde seg til at ressursuttaket må stoppe" Regjeringen ga i ...
VIEW MORE