NCCE ADMINISTRASJON

Tina Wågønes

Managing director, NCCE


Tina har lang fartstid fra norske teknologibedrifter, både med teknologiutvikling og med ansvar for internasjonal markeds- og forretningsutvikling. Som konsulent har hun jobbet med alt fra gründerbedrifter til store konsern som Equinor, og har god kjennskap til de utfordringene små og store bedrifter møter i arbeid med innovasjon, vekstambisjoner og verdiskaping.

Natalia Mathisen

Forretningsutvikler, NCCE


Med internasjonal erfaring fra masterdata, digitalisering og dataanalyse, har hun en bred forståelse av barrierer og muligheter i den datadrevne overgangen til en sirkulær økonomi. Erfaring som prosjektleder, product manager, kartlegging av sirkulære forretningsmuligheter og marked.

Benedikte Bekkevold Hansen

Prosjektleder, NCCE


Benedikte har en bachelor fra Høgskolen i Østfold, med kompetanse på Industriell Symbiose. Hun har også kompetanse innenfor organisasjonsutvikling, bærekraftig innovasjon, entreprenørskap, systemtenkning og prosjektledelse som hun har opparbeidet seg bl.a. gjennom prosjekter med lokale virksomheter.

Camilla Brox

Prosjektleder, NCCE


Camilla har en Master of Management fra BI, og lang erfaring med forretningsutvikling. Siden 2017 har hun bistått bedrifter og organisasjoner i utvikling av effektive strategier som sikrer en bærekraftig utvikling og bidrar til oppnåelse av FNs bærekraftsmål og Parisavtalen. Hun leverer også foredrag og workshops innenfor sirkulærøkonomi og grønn verdiskaping.