Velkommen som medlem i Norsk Senter for Sirkulær Økonomi! 

 

Norsk Senter for Sirkulær Økonomi (NCCE) er en næringsklynge og et utviklings- og kompetansesenter for bedrifter som ser forretningsmuligheter i det grønne skiftet. Senteret ble etablert i 2017 og har nesten 100 private, bedrifts- og organisasjonsmedlemmer i Norge. Våre medlemmer og partnere lokalt og nasjonalt, samarbeider om å skape en sirkulær økonomi, for å nå våre felles bærekraftmål. Våre møteplasser legger til rette for å dele kunnskap om sirkulærøkonomi, og sammen skaper vi innovasjonsprosjekter på tvers av sektorer.  

 Medlemsfordeler 

  • Arenaer for nettverk og kunnskapsbygging, herunder kurs, foredrag og nettverkssamlinger, i samarbeid med våre samarbeidspartnere 
  • Utvikling av innovasjon- og forskningsprosjekt
  • Forretningsutvikling 
  • Kjennskap til rammevilkår for sirkulærøkonomi i Norge og EU

Under finner dere materiell som kan bidra til at dere organisasjon får utnyttet medlemsskapet i NCCE på best mulig måte. Ta gjerne kontakt med forslag og ideer.

Vi ser frem til å jobbe sammen med dere!  

 

Trykk på lenkene nedenfor for å laste ned elementer fra medlemspakken til Norsk Senter for Sirkulær Økonomi