Termo og herdeplast

Biobe AS er en fremtredende leverandør av produkter i termo og herdeplast materialer. I tillegg produserer de forskjellige typer ...
VIEW MORE

Det finnes ikke søppel mer

På bildet: Norsk Gjenvinning’s anlegg i Fredrikstad (Foto: Norsk Gjenvinning ) Ved å utvikle nye verdikjeder tuftet på avfallsbaserte råvarer ...
VIEW MORE

Gjenvinning og deponi

På bildet: Kjell-Arne Leinum, daglig leder Skolt Miljøpark. - Overskuddsmasse er en ressurs som vi ønsker å benytte, sier daglig ...
VIEW MORE

Samfunnsviktig aktør

Reststoffet tynnsyre brukes til å nøytralisere flyveaske fra forbrenningsanlegg, deriblant fra FREVAR og Kvitebjørn Bio-El på Øra. Det er ...
VIEW MORE

Materialgjenvinning av steinull

Steinull. Foto: Ragn-Sells Ragn-Sells og ROCKWOOL samarbeider om å samle inn og materialgjenvinne gammel steinull så den kan gjenbrukes. Tidligere ble ...
VIEW MORE

End of waste?

På bildet: Pilot for pyrolyse (Foto: Scandi Energy) NCCE bistår i etableringen av et nytt selskap som skal bygge og ...
VIEW MORE

Fra kostnad til ressurs?

På bildet: Øyvind Frebrich, daglig leder i Metallco Kabel og Jon Hermansen, prosjektleder NCCE, foran kablene som er klare for ...
VIEW MORE