SirkelTREFF i Drammen

Laster Arrangementer

Date :

desember 9

Date :

14:00 - 16:00

Address :

Børsen konferansesenter, 3. etg. inngang Nedre Strandgate vsv Skutebrygga Drammen, Norge

SirkelTREFF i Drammen

Event Description

Sirkulærøkonomi starter med god planlegging

Norsk Senter for Sirkulær Økonomi arrangerer i samarbeid med COWI og Næringsforeningen i Drammensregionen et treff med fokus på sirkulærøkonomi. Velkommen!

 

Program:
14:00 – 14:10 COWI ønsker velkommen

14:10 – 14:40 Norsk Senter for Sirkulær Økonomi (NCCE) v/Natalia Mathisen og Camilla Brox:

Rammene og fremtidsutsiktene mtp lover og regler
Regjeringens nasjonale strategi for en grønn, sirkulær økonomi – EUs Green Deal – Taksonomien og andre
Sirkulærøkonomi i praksis, eksempler på bedrifter og konkrete prosjekter
Virkemiddelapparatet – mulighetene som finnes både nasjonalt og internasjonalt

14:40 – 15:00: COWI v/Marius Gurholt:

Tidligfase planlegging i praksis (nytt energisystem på Hønefoss)
Vi får høre om et prosjekt på Hønefoss der det i disse dager utføres et konseptstudie for energi- og klima for et nytt boligområde der det planlegges bruk av fornybar energi til anleggsfasen, boliger, infrastruktur og transport. Fokuset er å redusere energiforbruk, kutte effekt på vinteren samt redusere klimagassutslipp gjennom livsløpet, der LCA-analyse og energiberegninger gir en kvantifisering av effekt. Det planlegges bakkemonterte solcellepark, smart styring av boliger og lading i tillegg til energifleksibel varmeforsyning.

15:00 – 15:10 KAFFEPAUSE

15:10 – 15:30 COWI v/Erik Rigstad:
Sirkularitet handler om mye mer enn å gjenbruke elementer fra ett bygg til et annet. Vi må planlegge for robuste bygg som lever lenge og som er tilrettelagt for gjenbruk. Vi må gå fra å synse til å skape kvantitative beslutningsgrunnlag. Dette krever miljø- og materialkompetanse, men også mye mer. Rigstad tar oss gjennom hvordan planlegge for sirkularitet.

15:30 – 15:40: No Waste! v/Tina Wågønes
«Biokull i bymiljø – et viktig klimatiltak for mer bærekraftige byer»

15:40 – 15:50: Lindum v/Sigrid Hilsen
«Sirkulærøkonomisk hverdag i Lindum»

15:50 – 16:00: Veien videre: verktøyene du trenger

Velkommen!
Du melder deg på ved å sende en mail til post@ncce.no med ditt navn og navn på bedriften du representerer. Så får du sendt en bekreftelse som sier at du har sikret deg en plass.