SirkelTREFF i Bergen

18. november arrangerte vi/NCCE, i samarbeid med COWI, SirkelTREFF i Bergen under tittelen "Sirkulærøkonomi starter med god planlegging". Treffet ...
VIEW MORE

Besøk av Miljødirektoratet

I forrige uke hadde NCCE besøk fra Miljødirektoratet. Ansatte fra seksjon for Avfall og gjenvinning (Miljødirektoratet, u. å.) var ...
VIEW MORE

NCCE på Arendalsuka

«Verden står overfor klimautfordringer og ressursknapphet, og all produksjon må forholde seg til at ressursuttaket må stoppe" Regjeringen ga i ...
VIEW MORE