«Et viktig skritt nærmere ny industrivirksomhet basert på karbonfangst, – bruk og lagring»

 

 

 

PRESSEMELDING

Borg CO2 er glade for å kunne informere om at CLIMIT* har gitt 4.6 mill. kroner i støtte til videreutvikling av prosjektet «CCS-klynga på Øra». Prosjektet baserer seg på en idestudie finansiert av CLIMIT og prosjektpartnere.

Last ned hele pressemeldingen her!

Foto: FREVAR KF

Borg CO2 «CCS-klynga på Øra» skal:

 • Bidra til FN’s bærekraftsmål, sirkulær økonomi og nasjonal klimapolitikk gjennom reduserte utslipp av CO2
 • Bidra til økt verdiskaping hos samarbeidspartnerne og utvikling av dagens forretningsmodeller mot fremtidens miljøkrav
 • Bidra til utvikling av lokal og regional kompetanse og miljøarbeidsplasser
 • Bidra til utvikling av ny teknologi, dekarbonisering, transportløsninger samt bruk og lagring av CO2
 • Prosjektet vil innebære:
  • Erfaringsoverføring og teknologiutvikling, for betydelig reduserte drift og investeringskostnader
  • Utvidet bruk av etablert verdikjede for transport og lagring
  • Utvikling av forretningsmodeller, finansieringsløsninger og juridisk rammeverk, -for forutsigbar drift med akseptabel lønnsomhet

Følgende partnere inngår i partnerskapet:

 • Prosjektansvarlig: Borg CO2
 • Borg Havn
 • Prosjektleder: NSSØ
 • FREVAR KF
 • Kvitebjørn Bio-El
 • Fortum Oslo Varme
 • EGE Oslo
 • Østfoldforskning
 • Stormkast utvikling
 • Equinor
 • IFE
 • CO2 Capsol
 • Compact Carbon Capture
 • Borregaard Industries Ltd
 • Norske Skog Saugbrugs
 • Østfold Energi
 • Geminor
 • Acinor

Ny nettside vil bli synlig ila få dager: www.borgco2.com