OM NCCE

Sammen skaper vi grønn konkurransekraft

Norsk Senter for Sirkulær Økonomi er en klynge i Arena klynge programmet til Norwegian Innovation Cluster.

Klyngen arbeider med  de muligheter det ligger i å videreutvikle sirkulær økonomi i praksis for og mellom virksomheter. Utvikling av nye forretningsområder og utnyttelse av avfallsprodukter eller restprodukter er arbeidsoppgaver senteret arbeider med.  Kombinasjonen av et sterkt faglig miljø og samarbeid med de viktigste forskningsmiljøer i Norge og utlandet gir brukere av senteret stor mulighet for å utvikle sin egen virksomhet med endrede/nye produkter og mulig nye forretningsområder basert på det grønne skiftet og den sirkulære økonomi.

Norsk Senter for Sirkulær Økonomi er for virksomheter som gjennom prosjekter basert på det grønne skiftet, skaper innovasjon og lønnsomhet.

NYTT – NYTTIG - NYTTIGGJORT

Dette er grunnlaget for senterets satsing på innovasjon. Senteret arbeider med utvikling av restprodukter og andre typer resirkulerbare produkter til å kunne brukes som erstatning for mer ressurskrevende råstoffer/produkter. Dette kan resultere i at nye produkter skapes. Prosessen vil også gi sin vurdering av hvor nyttig en nyutvikling er og ikke minst hvordan en nyutvikling vil kunne nyttiggjøres.

Samspillet mellom rådgivningstjenesten og testlaboratoriet vil kunne gi det nødvendige grunnlaget for økt innovasjon.