Kvalitet, pris og stabil tilgang er de største utfordringene for å utvikle nye verdikjeder og markeder for bearbeidede avfalls- og sidestrømmer. Det er derfor et behov for forskning og innovasjon på ny teknologi og nye prosesser som forbedrer kvaliteten og øker bruken av sekundære råvarer, samt gjør de konkurransedyktige med tilsvarende produkter på markedet. Utvikling av sekundære råvarer må gjøres i tett samarbeid med alle aktørene i verdikjeden.

Her vil vi oppdatere med informasjon fra gruppens arbeid.

 

Kontaktperson Produkt- og verdikjedeutvikling
Natalia Mathisen
Natalia.mathisen@ncce.no
+47 907 46 729