NYTT – NYTTIG - NYTTIGGJORT

Dette er grunnlaget for senterets satsing på innovasjon. Senteret vil arbeide med utvikling av restprodukter eller andre typer resirkulerbare produkter til å kunne brukes som erstatning for mer ressurskrevende råstoffer/produkter. Dette kan resultere i at nye produkter skapes. Prosessen vil også gi sin vurdering av hvor nyttig en nyutvikling er og ikke minst hvordan en nyutvikling vil kunne nyttiggjøres.

Samspillet mellom rådgivningstjenesten og testlaboratoriet vil kunne gi det nødvendige grunnlaget for økt innovasjon.