Tilgang på kapital og prosjektmidler er nødvendig for å støtte FoUI aktiviteter, kommersialisering av piloter og selskapsutvikling. Klyngen skal være en bro mellom bedrifter med kapitalbehov og de mulighetene som ligger i virkemiddelapparatet samt i private- og offentlige investormiljøer og fond, nasjonalt og internasjonalt. Klyngen vil jobbe målrettet med å skape et attraktivt investeringsmiljø, bl.a. gjennom synliggjøring av FoUI og konkrete prosjekter som gjøres i klyngen, og ved å hjelpe bedriftene med å forstå og å levere på kravene fra EUs taksonomi. Dette vil også styrke tilgang på EUs finansieringsmuligheter.

 

Her vil vi oppdatere med informasjon fra gruppens arbeid.

Kontaktperson Kapital
Tina Wågønes
tina.wagones@ncce.no
+47 402 45 124