I et fragmentert marked av mange aktører innen sirkulær økonomi skaper NCCE et samarbeid på tvers av bedrifter og sektorer som styrker partnerskap og gjennomføringsevne.
Nettverksbygging med etablering av samarbeidsarenaer er en viktig oppgave for å utløse synergieffekter og muligheter til verdiskaping for klyngemedlemmene. Klyngen har kompetanse og rådgivningstjenester på bl.a. sirkulære forretningsmodeller, samt et Ressursteam tilgjengelig for medlemmene. Vi jobber frem nye muligheter for kompetanseheving og – deling i nettverket.

Her vil vi oppdatere med informasjon fra gruppens arbeid.

 

Kontaktperson Klyngeutvikling 

Tina Wågønes
tina.wagones@ncce.no
+47 402 45 124