Bedriftsnettverket «Food Circle»

Bedriftsnettverket «Food Circle» utvikler innovativ ny teknologi og løsninger for en bærekraftig produksjon av mat, som bidrar til å gjøre landbruket mer klimarobust og til å øke den globale matproduksjonen.

Utgangspunktet er felles aktiviteter og samarbeidsprosjekter rundt biogassanlegget og pilotveksthuset på Den Magiske Fabrikken (lenke til side her). Biogassanlegget tar imot matavfall fra 1,2 millioner innbyggere og husdyrgjødsel fra regionen. Dette omdannes til bærekraftig biogass og restprodukter som oppgraderes til verdifulle ressurser for produksjon av mat i pilotveksthuset og landbruket. Pilotveksthuset er basert på et unikt konsept som gjør at det forbruker 80 % mindre vann og energi enn tradisjonelle veksthus. I tillegg brukes CO2 fra biogassanlegget til å øke planteproduksjonen i pilotveksthuset, slik at vi får grønn CO2-fangst og klimanøytrale grønnsaker.

 

Prosjekter:

To prosjekter som skal realiseres er utvikling av veksthuskonseptet i stor skala (industrielle veksthus) og mindre skala (urbane veksthus). I den forbindelse ses det også på løsninger for klimastyring og energilagring. I tillegg utvikles det nye jordforbedringsprodukter som biokull og biogjødsel.

 

Partnere:

Bedriftene som deltar i nettverket er:

 • Reklima AS
 • Aqwa AS
 • BBBL Solutions AS
 • Greve Biogass AS
 • Lindum AS
 • Noranergy AS
 • N2 applied AS
 • Scanship AS
 • SmartTekEnergy AS
 • Vesar AS
 • MS Donna

 

Bedriftsnettverket er delfinansiert av Innovasjon Norge, og startet opp i april 2020.

 

Kontakt informasjon:

Ivar Hagemoen, Daglig leder Reklima, ivar@reklima.no

Tina Wågønes, Daglig leder NCCE, tina.wagones@ncce.no

 

 

English:

 

The business network “Food Circle” will develop innovative technology and solutions in order to increase the global food production in a sustainable way.

 

The partners are all engaged in projects and activities at “The Magic Factory” in Tønsberg, which is much more than just a biogas plant. The plant recycles food waste and manure into biomethane, biofertilizer (digestate) and biological green CO 2.

 

Projects:

 

The network is working on the development of an industrial greenhouse that uses 80 % less water and energy than traditional greenhouses, based on the concept of the pilot greenhouse at The Magic Factory. A smaller version of the greenhouse concept will also be developed – for urban farming purposes. Other projects under development are soil improving products such as bio fertilizers and biochar.

 

The partners in the network are:

 

 • Reklima AS
 • Aqwa AS
 • BBBL Solutions AS
 • Greve Biogass AS
 • Lindum AS
 • Noranergy AS
 • N2 applied AS
 • Scanship AS
 • SmartTekEnergy AS
 • Vesar AS
 • MS Donna

 

The network is co-funded by Innovasjon Norge.

 

Contact information:

Ivar Hagemoen, Managing Director Reklima, ivar@reklima.no or

Tina Wågønes, Managing Director NCCE, tina.wagones@ncce.no