Den Magiske Fabrikken

Foto: Vesar

Ved Den Magiske Fabrikken utenfor Tønsberg gjenvinnes matavfall og husdyrgjødsel til klimavennlig biogass og verdifull biogjødsel til produksjon av ny mat. Målet er å bli et internasjonalt foregangsanlegg for sirkulær økonomi og grønn karbonfangst.

Matavfallet kommer bl.a. fra innbyggerne i Østlandsområdet og husdyrgjødselen kommer fra landbruket i Vestfold. I 2017 ble det gjenvunnet ca 106.000 tonn matavfall og husdyrgjødsel, noe som gav en biogassproduksjon tilsvarende 5,1 millioner liter diesel. Biogassen benyttes til drivstoff til renovasjonsbiler, busser, trailere og andre kjøretøy (#Kukraft TINE).

Den Magiske Fabrikken er mer enn et biogassanlegg, gjennom ulike aktiviteter og prosjekter så knyttes bransjer sammen på en ny måte, og gir et viktig grunnlag for utvikling, innovasjon og grønn vekst.

I tilknytningen til fabrikken er det etablert et industrielt pilotveksthus, hvor grønn CO2 og biogjødsel fra fabrikken benyttes til produksjon av klimavennlige tomater. Veksthuset er på 1500 m2, hvor 1000 m2 skal benyttes til utvikling av ny teknologi og produksjon av grønnsaker.

Pilotveksthuset er basert på en helt ny teknologi, og er et unikt bobleveksthus med doble vegger hvor såpebobler benyttes til å kjøle, varme og skape skygge for plantene etter behov. Veksthuset har et energi- og vannbehov på kun 20 % sammenliknet med ordinære veksthus. I de øvrige 500 m2 i veksthuset er det etablert et kunnskaps- og opplevelsessenter som skal bidra med opplæring av barn og unge gjennom skoleløpet knyttet til sirkulær økonomi. Det miljøvennlige kretsløpet som er fundamentet for Den Magiske Fabrikken blir visualisert på en pedagogisk måte, og vil bidra til å utvikle kunnskap og holdninger innenfor disse emnene.

Den Magiske Fabrikken er et samdriftsprosjekt mellom Vesar, Greve Biogass, Lindum som drifter og vedlikeholder biogassanlegget, Air Liquide Skagerak som kjøper og distribuerer biogass, og Reklima som drifter pilotveksthuset og FoUI prosjekter i tilknytning til oppsirkulering av matavfall.

 

Kontaktperson: Kaia Ross Lind, kommunikasjonssjef Vesar.

 

Se også video på YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=qPKbHUOv0Tk&t=12s

 

 

English:

 

The Magic Factory

 

The Magic Factory (TMF), outside of Tønsberg in Norway, is much more than just a biogas plant. The plant recycles food waste and manure, into biomethane, biofertilizer (digestate) and biological green CO2.

 

In addition, a big variation in activities, partners and projects is what makes up TMF, along with a circular approach. Closed circuits and profitable closed value chains are the foundation of The Magic Factory and ensures utilization of all outputs. Through this, TMF is aiming for reach its goal to become an international pioneer for green carbon capture.

 

In connection with TMF there is an R&D greenhouse where climate-friendly tomatoes are grown. The tomatoes are produced on bio-fertilizer and green CO2, which is produced when food waste and livestock manure are recycled at the factory.

 

Food waste that is processed by TMF comes from a large part of Eastern Norway. It contains both industrial food waste and municipal organic waste from approximately 1.2 million inhabitants, more than 20 % of the Norwegian population. The manure is collected at local pig and cattle farms, 35 farms in 2018. This means that Vestfold County has already reached the authorities’ goal of treating 30 % of livestock manure in biogas plants before 2020. The close collaboration with agriculture has contributed to the plant receiving status as a National Pilot Plant.

 

In 2017 approximately 106.000 tons of food waste and manure was converted into upgraded biogas (>95 % methane) corresponding to 5,1 million liters of diesel fuel.

 

The factory contributes to significant reduction of climate emissions, green growth and value creation in the region. TMF wants to expand and increase its production capacity in line with the ever-increasing need for green growth in the region and the rest of Norway.

 

Vesar has established a knowledge- and experience center connected to TMF. The center will receive 9000 students every year and provide them with valuable knowledge and understanding of subject areas linked to recycling, source sorting of waste, renewable energy, green economy, etc. During their stay the students will be taken on a tour of the food waste from it entering the plant, through the biogas treatment to the production of new food and the use of bio methane in their school bus.

 

TMF is a collaborative project between Vesar, Greve Biogass, Lindum that operates and maintain the plant, Air Liquide Skagerak that buys and distributes the bio methane and Reklima that operates the greenhouse and run R&D-projects on environmental recycling of food waste.

 

Contact: Kaia Ross Lind, Director of Communication, Vesar

 

Watch video (in Norwegian) on YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=qPKbHUOv0Tk&t=12s