PacKnoPlast – bærekraftig matemballasje

No Waste! deltar i prosjektet “PacKnoPlast” – bærekraftig matemballasje.

Plast bør kun brukes som mat- og drikkeemballasje der det er påvist som det mest miljøriktige valget når det gjelder klima og forsøpling. I prosjektet skal BAMA, NORSUS, Q-meieriene, Gartnerhallen med flere aktører undersøke emballasjens funksjon, og målet er å minimere både bruk av plast og matavfall.

Biogassanlegget på Den Magiske Fabrikken mottar matavfall både fra husholdninger og næringsliv. Sorteringsprosessen ved anlegget greier ikke å sortere ut all plasten, og rester av plastposer, feilsortert plast og plastemballasje forplanter seg videre i biogassanlegget og ut i biogjødselen. Dette resulterer i at det observeres synlige plastrester i biogjødselen som kommer ut av anlegget. Selv om biogjødselen ligger innenfor kravene til gjødselvareforskriften, har alt fokuset på plast og mikroplast og hvordan dette påvirker naturen, skapt usikkerhet hos bøndene, som ønsker seg en plastfri biogjødsel.

No Waste! skal i samarbeid med Lindum og VESAR kartlegge og karakterisere mengde og kvalitet på plasten som følger med matavfallet som prosesseres ved biogassanlegget på “Den Magiske Fabrikken” i Tønsberg, fra mottak til restprodukt.

Prosjektet har fått støtte fra Forskningsrådet, og skal være ferdig i Q2 2022.

 

 

PacKnoPlast – sustainable food packaging

 

No Waste! participates in a project that investigates the use of plastic in food packaging.

Plastic should only be used as part of a food product packaging system where it is proven the most environmentally preferable option relating to climate effects and plastic littering, based on packaging functions required to minimize food waste. BAMA, NORSUS, Q-meieriene and Gartnerhallen will in this project investigate the functionality of the packaging, aiming to minimize the use of plastic as well as food waste.

No Waste! will together with Lindum and VESAR map and characterize the amounts and quality of post-consumer plastic packaging that follows the food waste processed at the biogas plant in “The Magic Factory” , all the way out to the bio-fertilizer spread on the farmers fields.

The project is co-funded by the Research Council of Norway, and planned to be completed in Q2 2022.