Plussprodukter fra kongekrabbe

MS Donna foredler i dag rå og fryst kongekrabbe fra Oslo, og har planer om å etablere en linje for produksjon av levende kongekrabbe på Tofte. I dag er det kun 60 % av kongekrabben som utnyttes, 40 % betraktes som avfall og kastes på havet. På bakgrunn av dette og med utgangspunkt i den sirkulære økonomien, har MS Donna satt i gang et prosjekt for å se på hvordan dette avfallet kan utnyttes som en ressurs og skape nye produkter og forretningsmuligheter for selskapet. Prosjektdeltagere er MS Donna og Nofima, med støtte fra IN og tilgang på ressurser fra nettverket i No Waste!

MS Donna ser også på muligheten for etablere en sirkulær returordning for krabbeskallet fra restaurantene han leverer varer til, under prosjektnavnet: “Skall, skall ikke». Lenke: (https://www.facebook.com/NoWaste.nettverk/videos/1047952262213327/)

Prosjektleder: Kjell Olav Rugset.

 

 

By-products from King Crab

 

MS Donna provides sustainable King Crab to the European market, fresh and frozen. The company plans to build a production line for living King Crab at Tofte. Today, only 60 % of the King Crab is used as a food resource. 40 % is regarded as waste and is dumped into the sea. In order to avoid wasting valuable resources, MS Donna has started a project to investigate how to develop by-products from the King Crab “waste”, expanding their product portfolio and markets. The project is co-funded by IN. Other partners in the project are NOFIMA and resources from the No Waste! network.

 

MS Donna are looking into how to establish a circular recycling system for the King Crab waste from the restaurants he delivers to, called: “Skall, skall ikke”. Lenke: (https://www.facebook.com/NoWaste.nettverk/videos/1047952262213327/)

Project Manager: Kjell Olav Rugset