Regionalt senter for marin forsøpling

Foto: Mepex

Asker kommune har i samarbeid med næringsklyngen No Waste! og Mepex fått midler til et forprosjekt for å utrede muligheten for et regionalt kompetansesenter for marin forsøpling.

Kommunen har Oslofjordens lengste kystlinje, både mot Drammensfjorden og Oslofjorden, og er et av de mest folkerike områdene i landet. Den nye kommunen bruker FNs bærekraftsmål som rammeverk for byggingen av den nye kommunen, og har store ambisjoner i arbeidet mot forsøpling.

– Et regionalt senter vil gi oss ny kunnskap om forsøplingen av fjorden, og bidra til at ulike aktører vil kunne samle og dele kunnskap, sier leder av fellesnemnda for nye Asker, Lene Conradi, som forteller at nye Asker ønsker å være en foregangskommune både når det gjelder arbeidet med å redusere forsøpling og tilførsel av mikroplast til naturen, og innen sirkulær økonomi.

Et regionalt kompetansesenter for marin forsøpling er tenkt å skulle romme alt fra innovasjon og næringsutvikling, til formidling til barn og voksne, og forskning og analyse.

– Å bekjempe plastforsøplingen krever bredt samarbeid mellom mange aktører. Et regionalt senter for kunnskap, formidling og næringsutvikling kan gjøre en stor forskjell, sier daglig leder i Mepex Consult Frode Syversen.

I No Waste! har vi bedrifter som jobber med forebygging, innsamling, analyse og bearbeiding av marint avfall, og et slikt senter vil kunne være en samlende innovasjonsarena for å utvikle nye sirkulære løsninger. Gamle fritidsbåter i plast er en tilsvarende miljøutfordring, og her er vi i gang med et prosjekt for å  se på løsninger for materialgjenvinning.

Prosjektet har fått støtte fra Buskerud fylkeskommunes regionale innovasjonsprogram, og Asker kommune bidrar også med midler. Forprosjektet ble avsluttet høsten 2019, og det jobbes nå med å videreføre prosjektet.

 

Prosjektledere: Tina Wågønes, No Waste! og Kathrine Kirkevaag, Mepex Consult

 

 

Engelsk tekst:

 

Regional Centre for marine littering – plastics

 

Asker municipality has the longest coastline in the Oslo region, surrounded by Drammensfjorden and Oslofjorden. It is also the 8th largest municipality in Norway with its 90.000 inhabitants.

 

Asker aims to be a litter free municipality, also with respect to marine littering. More than 90 % of the litter found in the ocean is plastic waste, and a high amount of the litter is entering the ocean from land. Together with No Waste! and Mepex, Asker Municipality is leading a project in order to investigate the possibility of creating a regional centre for marine littering, mainly focusing on plastic waste. The aim is to prevent littering by gaining more knowledge about the litter and its sources of origin. Thus we can build knowledge and awareness amongst all relevant stakeholders in order to reduce the amount of unnecessary plastic articles produced and used by companies, enhance the waste collection and recycling methods for plastic, and the amount of litter abandoned in the environment – with or without intention.

 

In No Waste! we have companies working with prevention, collection, analysis and processing of marine waste and littering. A regional centre would be a perfect innovation arena for developing circular solutions. Material recycling of old plastic boats is one project we are working with at present.

 

The project is financed with grants from Buskerud County Council and Asker Municipality.

 

Project Managers: Tina Wågønes, No Waste! og Kathrine Kirkevaag, Mepex Consult