RÅDGIVNING & PROSJEKTLEDELSE

NCCE tilbyr rådgivning og prosjektledelse!

Sirkulær økonomi er ingen ny måte å tenke på. Virksomheter har praktisert dette gjennom flere tiår med samarbeid om effektiv utnyttelse av tilgjengelige ressurser.

Dette arbeidet må intensiveres da potensialet for lavere ressursbruk, økt effektivisert produksjon og bedre lønnsomhet er nødvendig for å kunne øke verdiskapingen i samfunnet.

Bred kompetanse i nettverket

Senteret tilbyr våre medlemsbedrifter et bredt spekter av relevante tjenester, som rådgivning og prosjektledelse gjennom vårt nettverk med ingeniører, økonomer, forretningsutviklere og miljøspesialister.

Arbeidsformene kan være for en virksomhet eller for flere i et fellesskap, blant virksomheter som ser potensialet gjennom et samarbeid basert på produktutfordringer, eller i nye forretningsområder.

FOREDRAG & KURS

NCCE har et bredt spekter av foredrag, kurs og workshops tilgjengelig. Her møter vi våre medlemmer, der de er i prosessen med å skape grønn verdi:

Kunnskapsdeling – setter verdiskapingspotensialet innenfor sirkulærøkonomi for din bedrift på agendaen. Sirkulærøkonomien i Norge, og potensiale for sirkulær verdiskaping i egen industri.

Kartlegging – sammen med ressurspersoner i selskapet, kartlegges bedriftens muligheter innenfor sirkulærøkonomi og det grønne skiftet. Med grunnlag i sirkulærøkonomien ser vi på

  • Forretningsmodell
  • Restprodukter
  • Produktdesign
  • Ombruksmuligheter
  • Digitalisering
  • Avfall som ressurs
  • Samarbeid og muligheter i nettverket

Strategi – utvikles med utgangspunkt i mulighetene som er avdekket. Et eksempel på leveranse er et bærekraftsdokument for bedriften.

Andre tjenester