Rammebetingelser skaper barrierer for produkt- og markedsutvikling, spesielt innenfor avfallsrett. Dette skjer på flere områder:

  • Regelverk
  • Administrativ byrde
  • Insentiver
  • Forbud

Klyngen vil jobbe for å få på plass rammeverk som fremmer en omstilling til en sirkulær økonomi, i samarbeid med relevante partnere i økosystemet. Vi jobber nå med å avdekke medlemmenes behov for fokus og tiltak på de ulike områdene, og innenfor ulike materialstrømmer.

Vi har videre satt i gang et arbeid hvor vi finansierer en nærings PhD innenfor avfallsrett i Norge og EU (les mer om dette her: https://ncce.no/no/den-rettslige-transformasjonen-fra-avfall-til-produkt-oppstart-av-phd/). Det er behov for en målrettet skatte- og avgiftspolitikk for å fremme bærekraftige løsninger. Standardisert miljømerking og -dokumentasjon er ennå ikke fullt på plass, noe som gjør det vanskelig for kunder å velge miljøvennlige produkter. I dag er det ingen enkel tilgang til slik informasjon hverken nasjonalt eller internasjonalt.

Her vil vi oppdatere med informasjon fra gruppens arbeid.

 

Kontaktperson Produkt- og verdikjedeutvikling
Natalia Mathisen
Natalia.mathisen@ncce.no
+47 907 46 729