RÅVARE-/RESTPRODUKTBANK

Gjennom tett kontakt med bedrifter skal det samles inn data om overskuddsvarer og restprodukter som kan benyttes til å komponere nye råvarer til erstatning for ”jomfruelige” råvarer. Effekt skal være gjenbruk og gjenvinning for bedre utnyttelse av råstoffer.