UTVIKLING

NCCE er tilknyttet Re-Turn ASs testlaboratorium for testing av materialer. Da resirkulering i mange tilfeller kan medføre viss endring av egenskaper til materialene er det viktig å kunne gjennomføre tester for å belyse materialegenskaper og avdekke eventuelle begrensinger, slik at man kan gjennomføre riktige tiltak for å sikre tilfredsstillende ytelse.

Laboratoriets arbeidsområde er utvikling og innovasjon for en raskere kommersialisering av nye tanker og ideer.

Utover testtjenester er Re-Turn et forskning- og utviklingsselskap som tilbyr utviklingskompetanse innenfor kompositter og polymere. Testlaboratoriet vil utvikles videre til å kunne utføre oppdrag som kan bidra til å utvikle avfalls- og restprodukter til nye råstoffer og produkter som grunnlag for ny produksjon og nye markeder.

For mer info om Re-Turn AS, last ned pdf her, og/eller se www.re-turn.no