Sammen med Circular Oslo – Circular Regions, United Nations Global Compact Norway og Ashoka Nordics arrangerer vi et side-event under Oslo Innovation Week. Vi ønsker her å invitere til samhandling og nettverksbygging med et helhetlig syn på sirkulær økonomi og fokus på bærekraftig utvikling.

Eventet blir delt inn i tre tracks: Cities and Regions, Societal Impact og Power of Networks.

Sammen skal vi se på løsninger som ivaretar miljøet, økonomisk velstand og sosial inkludering. Vi skal se på innovative forretningsmodeller, smarte regionale løsninger, et skifte fra konkurranse til samarbeid og gi innsikt om hvordan data og datavisualisering kan drive endringen.

Vi bruker hopin-plattformen, slik at du også kan bli med i samtalen, «hoppe» inn i øktene som interesserer deg mest og nettverk på en måte som du ikke har gjort før!

Kom og hør hvordan Nordiske verdier driver sirkulær økonomi med både nordiske og internasjonale foredragsholdere som skal ut.

For mer info og påmelding: https://hopin.to/events/circular-oslo-oiw2020