Bli medlem - NCCE
NCCE

Become a member

Senteret samarbeider med flere av de viktigste forskningsmiljøene i Norge, deriblant Norsk institutt for bærekraftsforskning (NORSUS), et nasjonalt forskningsinstitutt, som siden 1988 har bidratt til kunnskap om bærekraftig samfunnsutvikling gjennom nyskaping og innovasjon. Videre samarbeider vi med videregående skoler, høyskoler og universiteter.

NCCE bistår våre medlemsbedrifter med kompetanse, rådgivning, nettverk, søknadskriving og prosjektledelse. Vi har kjennskap til og kan bistå i orientering mot virkemiddelapparatet. Se her, for mer om de konkrete leveransene for våre medlemmer.

Vi bistår med økt kompetanse om sirkulærøkonomi og hvilke muligheter som finnes for deres bedrift. Våre medlemmer får tilgang på rabatterte foredrag og workshops, hvor vi bistår deres ansatte med f.eks.  bærekraftsstrategi og nye forretningsmuligheter og samarbeidsformer innenfor sirkulærøkonomien. Se her, for mer om våre foredrag og kurs.

Våre medlemmer er med å forme tema når vi jevnlig inviterer til Sirkeltreff. Sammen med relevante aktører skaper vi ny innsikt og nye samarbeid gjennom presentasjon av aktuelle prosjekter, rapporter og workshops.

GDPR-håndtering av medlemsinformasjon
NCCE behandler personopplysninger ihht våre GDPR retningslinjer: GDPR – Håndtering av medlemsinformasjon

Ta kontakt med oss for mer informasjon om hvordan vi sammen kan skape grønn verdi.

Velkommen som medlem!


Forespørsel om medlemskap

Forespørsel om medlemskap