Årets Arendalsuka bød på mange spennende arrangementer med mange relevante temaer knyttet til god ressursutnyttelse:

  • Tekstiler i en sirkulær økonomi
  • Økt tilgang på substrater til biogassproduksjon
  • Sirkulærøkonomi i finansnæringen
  • Mot en sirkulær elektrobransje
  • Kampen om råmaterialene. Forsyningssikkerhet og sirkulære løsninger
  • Avfallsreduksjon og økt materialgjenvinning i byggeprosjekter
  • Plast – muligheter og utfordringer i en sirkulær økonomi
  • m.m.

Flere av NCCEs medlemmer var i Arendal denne uken, og noen hadde også egne arrangementer. Blant annet inviterte RENAS til ett med tittelen «Kampen om råmaterialene. Forsyningssikkerhet og sirkulære løsninger. Her satte de søkelyset på råmaterialer og presenterte rapporten «Mer gjenvinning av kritiske råmaterialer» som de har jobbet frem sammen med Circular Norway og Bergfald Miljørådgivere. Det var et meget interessant møte med nytting informasjon som flere kan ha nytten av å kjenne til. Det ble gjort opptak samt at RENAS også har delt rapporten – disse finner dere på RENAS nettsider her: https://renas.no/kritiske-ramaterialer/