NCCE fikk etter søknad et tilsagn på kr 750.000 fra Fredrikstad Kommunes næringsfond i oktober 2019 (https://ncce.no/pilotanlegg-for-pyrolyse-gassifisering/), hvorav 500.000 var satt til å komme i gang med etablering av et pilotanlegg for pyrolyse/gassifisering. Pilotanlegget var planlagt etablert på Øra, men etter omfattende arbeid med å finne lokasjon på Øra, uten napp, gikk NCCE videre med en mulighet for å leie et lokale hos Smelteverket Eiendom på Hafslund. Dette ligger i Sarpsborg.

Vedtaket som ble fattet i oktober i fjor, sa at anlegget skulle plasseres på Øra. Vi meddelte derfor næringsavdelingen i Fredrikstad kommune om det negative utfallet blant Øra-bedrifter, samtidig som at det var mulig med etablering ved Smelteverket i Sarpsborg. Dette resulterte i at det ble nødvendig å løfte saken til politisk vurdering en gang til. Det ble gjort i Formannskapet torsdag 2. april, som vedtok følgende:

  1. Vedtak om støtte fra Smart- og næringsfondet til Norsk Senter for Sirkulær Økonomi på 250.000 kroner til etablering av et Katapultsenter i Fredrikstad gjentas.
  2. Støtte til Norsk Senter for Sirkulær Økonomi på 500.000 kroner til etablering av en pilotinstallasjon for pyrolyse innvilges ikke. Industrien oppfordres til å gjøre mer for å finne plass til anlegget på Øra industriområde, og inviteres til å søke på nytt når dette er på plass.

Vi er derfor nå i en situasjon hvor kjøp, montering, opplæring og igangsetting av pilotanlegget ikke er fullfinansiert.
Videre arbeid med å få pilotanlegget finansiert vil fortsette, og vi er interessert i å snakke med alle som kan bidra til en løsning.

Ved ønske om ytterligere opplysninger om finansiering, plassbehov og ideen med hele prosjektet, ta kontakt med styrets leder Tor Prøitz, tel 90 58 47 76 eller mail tp@obrad.no