Jobber du og din bedrift med utvikling av produkter? Bli med på et helt nytt program for sirkulær design og forretningsutvikling. Innovative finske selskaper som Marimekko og ABB har allerede gjennomført programmet. Nå får utvalgte bedrifter i resten av Norden muligheten.

NCCE er en av partnerne bak Nordic Circular Design Program som er et unikt utviklingsprogram for sirkulær design og forretningsutvikling. Programmet er delfinansiert av Nordic Innovation og ledes av fire nordiske organisasjoner innen sirkulærøkonomi: Ethica (Finland), Cradlenet (Sverige), Danish Design Center (Danmark) og Norsk Senter for Sirkulær Økonomi (Norge). Alle partnerne bidrar med omfattende ekspertise om sirkulærøkonomi og markedskunnskap om sine land. Islandske bedrifter er også velkomne til å delta i programmet.

Programmet forbereder nordiske bedrifter på EUs økodesignforordning som fremmer utviklingen av miljømessig bærekraftige produkter (Ecodesign for Sustainable Products Regulation, ESPR) og skal styrke deltakernes konkurranseevne i den globale overgangen til en sirkulær økonomi. 

Programmet bygger på et vellykket Circular Design-program som ble gjennomført i Finland i 2023 av Ethica Ltd og Design Forum Finland med midler fra det finske miljødepartementet. 50 finske selskaper, som Stora Enso, UPM, ABB, Kiilto, Genelec, Luhta, Stockmann og Marimekko deltok i programmet. 

Hva og for hvem? 

Programmet er rettet mot industrielle produksjonsbedrifter, og mellomstore og store bedrifter med dedikerte forsknings-, utviklings- og designteam. Innholdet er skreddersydd for bedriftsledere og fagfolk innen forskning og utvikling, og sikrer samsvar mellom strategiske mål og sirkulære designløsninger.

I løpet av åtte måneder fra oktober 2024 til juni 2025 vil dere bli veiledet i utvikling av egne sirkulære forretningsmodeller og praktiske løsninger, og hvordan integrere sirkulær design i egne prosesser og produktutvikling. Programmet består av både fysiske og digitale workshops og podcaster. Når programmet er gjennomført skal deltakerne ha utviklet konkrete sirkulære forretningsmål og produkt- og tjenestekonsepter for egen bedrift. En bonus ved programmet er også nye kontakter og mulige samarbeidspartnere i bedrifter fra hele Norden.

«Det nordiske sirkulære designprogrammet gir bedriftene en unik mulighet til å forberede seg på fremtiden! Etter å ha drevet det finske programmet, gleder jeg meg over å kunne utvide arbeidet vårt til nordisk nivå i samarbeid med anerkjente nordiske partnere.»

Anne Raudaskoski, CEO, Ethica Ltd

Les mer om Nordic Circular Design Program og søk her.

Ta gjerne kontakt med oss for spørsmål og avklaringer rundt programmet. Kontakter i NCCE: natalia.mathisen@ncce.no og benedikte.bekkevold.hansen@ncce.no

Vi inviterer deg også til å delta på et info-webinar torsdag 13. juni 2024 kl. 8.30-9.00. Meld deg på webinaret her