Norsk Senter for Sirkulær Økonomi vil arbeide med de muligheter det ligger i å videreutvikle sirkulær økonomi i praksis for og mellom virksomheter. Utvikling av nye forretningsområder og utnyttelse av avfallsprodukter eller restprodukter er arbeidsoppgaver senteret vil arbeide med. Kombinasjonen av et sterkt faglig miljø og samarbeid med de viktigste forskningsmiljøer i Norge og utlandet vil gi brukere av senteret stor mulighet for å utvikle sin egen virksomhet med endrede/nye produkter og mulig nye forretningsområder basert på det grønne skiftet og den sirkulære økonomi.

Meld deg/din virksomhet inn her: Innmeldingsskjema