22. Mars gjennomførte vi en workshop med 18 deltagere om sirkulær økonomi og implementering i virksomhetene. Workshop’en ble arrangert i et samarbeid med CIRCit*, et prosjekt etablert og finansiert av Nordisk Ministerråd.

Workshopen tok for seg eksempler på hvordan bedrifter kan jobbe med sirkulær økonomi og bidra til en mer bærekraftig utvikling. Deltagerne fikk videre tips og råd til hvordan identifisere fokusområder, planlegge og optimalisere, for å oppnå nye konkurransefortrinn.

Det ble en flott workshop med engasjerte deltagere. Flere deltagere meldte også at det var en fin arena for å knytte kontakter med andre som delte engasjementet for å bidra til en mer bærekraftig framtid.

*CIRCit – Circular Economy Integration in the Nordic Industry for Enhanced Sustainability and Competitiveness (Les mer om CIRCit her)

CIRCit workshop hadde praktiske øvelser for kartlegging av muligheter for sirkulær økonomi – Norsk senter for sirkulær økonomi