Foto: Denofa AS

I desember inngikk Denofa avtale om å kjøpe ca. 40 mål industritomt, inkludert 500 meter dypvannskai, på Øra i Fredrikstad. Oppkjøpet ble markert med etableringen av et nytt selskap, Commercial Port Fredrikstad. Denofas verdigrunnlag, stolte historie og dyktige ansatte har lagt grunnlaget for at de kan utvikle ny virksomhet på Øra. NCCE vil  følge med i videre fremdrift!

Les mer på Denofa sine hjemmesider: www.denofa.no