Onsdag 24. mai arrangeres Den store sirkulærkonferansen 2023 i Asker kulturhus med rundebord, utstilling og festmiddag. Her løftes beste sirkulære praksis innenfor industri, gjenvinning, ombruk, finans og omstilling av kommuner.

Konferansen tiltrekker seg over 40 foredragsholdere og hundrevis av deltakere fra bedrifter,
organisasjoner og kommune-Norge. For første gang blir det også en utstilling i forbindelse med
konferansen som viser sirkulære løsninger og ny teknologi fra både etablerte bedrifter og oppstartsbedrifter.

Samarbeidspartner med høye sirkulære ambisjoner

– Ved å være vertskap for Den store sirkulærkonferansen ønsker vi å være med å inspirere
bedrifter og andre kommuner til å fremskynde omstillingen til sirkulærøkonomi, sier Lene
Conradi, ordfører i Asker kommune.

Asker har høye ambisjoner innenfor bærekraft og sirkulær økonomi, og kommuneplanen, som
legger føringer for utviklingen av Askersamfunnet i mange år framover, er tuftet på FNs
bærekraftsmål.

– Vårt budskap er at vi må se sirkulærøkonomi i en mye større sammenheng enn resirkulering og
ombruk. Sirkulærøkonomi er et verktøy som hjelper oss til å lykkes med både å oppfylle klima- og
miljømål og ambisjonen om nye arbeidsplasser i kommunen, sier Conradi.

Ordføreren er spesielt opptatt av å støtte sirkulære oppstartsbedrifter og å engasjere innbyggerne i
sirkulærøkonomi, og spesielt ungdom.

– Vi ønsker å vise mulighetsrommet i sirkulær økonomi og i regionen, og bidra til å heve
kunnskapsnivået i befolkningen, forteller Conradi.

Innholdsrikt program
Cnytt, Norsk Senter for Sirkulær Økonomi og Circular Norway står bak konferansen. Årets konferanse er den tredje i rekken, og kombinerer det beste fra de to tidligere konferansene. Samarbeidet med Asker kommune involverer også Asker næringsforening og RE Gründerhus.

– Sammen jobber vi for at Asker skal prege programmet med Askers sirkulære fyrtårnsbedrifter,
som Tomra, Cambi, Bergans og Møller Gruppen, samtidig som lokale start ups løftes fram. Vi har
også fokus på kritiske råmaterialer, og dilemmaer knyttet til nye krav rundt plastsortering,
tekstilhåndtering og matavfall, forteller Ellen Høvik, kommunikasjonssjef i Circular Norway og
prosjektleder for konferansen.

– Vi gleder oss over å bidra til økt kunnskap basert på konkrete eksempler. Det er skikkelig gøy å
se at både næringslivet og kommunene utvikler nye, gode sirkulære løsninger, og vi vil løfte frem
det nyeste her. Årets konferanse blir en flott en arena for kompetanseoverføring og god
møteplass for folk som arbeider med omstillingen til en sirkulær økonomi, sier Natalia Mathisen,
forretningsutvikler i Norsk Senter for Sirkulær Økonomi.

Se opptak fra Den store sirkulærkonferansen 2022 her.

Ellen Høvik forteller at de i programmet for Den store sirkulærkonferansen legger vekt på å løfte frem beste praksis hos lokale, regionale og nasjonale bedrifter.

– Denne konferansen er en omstillingsmotor for sirkulær økonomi. Vi løfter sirkulære
innovasjoner og bedrifter som bidrar til kutt i klimagassutslipp, bevaring av natur og grønn
verdiskapning, sier Høvik.

Til årets konferanse inviteres klima- og miljøminister Espen Barth Eide og næringsminister Jan
Christian Vestre, ledere de sirkulære fyrtårsbedriftene Tomra, Cambi, Bergans og Yara og Hydro
med flere. Det blir også en egen del med sirkulære start ups, forbrukerfokus, debatt om kritiske
råmaterialer og sirkulær finans.

Tilrettelegger for nettverking
Formålet med Den Store Sirkulærkonferansen er å inspirere, motivere og dele kunnskap som
bidrar til å fremskynde omstillingen til en sirkulær økonomi for industri, bedrifter og kommuner i
Norge. I år utvider de derfor med flere møteplasser og tilrettelegging for nettverking.

I lunsjen blir det god anledning til å mingle, se på utstillinger av sirkulære løsninger og delta i et
rundebord. Etter konferansen blir mulighet for mingling og til å delta på nettverksmiddag.
Torsdag 25. mai er det anledning til bedriftsbesøk hos utvalgte bedrifter.