Tirsdag 14. desember var det klart for et felles medlemsmøte for medlemsbedriftene i Norsk Senter for Sirkulær Økonomi (NCCE) og No Waste!. Møtet ble gjennomført digitalt, og informasjon om Arena-status og utvikling av ny felles klynge sto på agendaen.

Både NCCE og No Waste! jobber for bærekraftig utnyttelse av ressurser, for å sikre fremtidens bedrifter og redusere klimagassutslipp.Våre to nettverk har samlet over 90 medlemsbedrifter, fra flere bransjer, hele landet og med mange avfalls- og sidestrømmer. Nå skal vi jobbe sammen mot felles mål.

Skal vi komme i mål, så ser vi at vi er nødt til å samarbeide på en helt annen måte enn det vi er vant med tradisjonelt. – Tina Wågønes, daglig leder No Waste!

Til dette har nettverkene  fått støtte, både fra Viken Fylkeskommune i våres, og nå i høst ved å bli tatt opp i Arena-programmet til Innovasjon Norge. Under medlemsmøtet ble det løftet frem at innvilget Arena status er et resultat av  medlemsbedriftene fra både NCCE og No Waste!, og at et samarbeid mellom våre to nettverk er har et stort potensiale, for kompetanseheving og -deling, økt utnyttelse av side- og avfalsstrømmer og eksport av både kompetanse, produkter og verdikjeder.

Etter en introduksjon av NCCE og No Waste!, og litt informasjon om Arena-opptaket, la Natalia og Tina frem den felles klyngens visjon og misjon, samt konkrete mål og fokusområder, som vil styre det videre arbeidet.

  • Klyngen har en visjon om et bærekraftig samfunn og næringsliv basert på en sirkulær økonomi, som gir minst mulig avfall til sluttbehandling og utslipp i naturen.

 

  • Klyngens misjon er å sikre en raskere omstilling til og en høyere grad av en sirkulær økonomi, gjennom økt bruk av avfalls- og sidestrømmer som innsatsfaktorer i nye produkter, verdikjeder og markeder. Dette skal vi gjøre ved å legge til rette for samarbeid, innovasjon og gode rammevilkår for våre medlemmer.

 

Avslutningsvis var det innlegg fra styreledere i NCCE og No Waste!, Ingar Skiaker og Terje Kirkeng, om arbeidet med organisering av klyngen og forretningsmodell. Noe er fortsatt under utforming, en styringsgruppe er opprettet, og de er godt i gang med å se på organiseringen av samarbeidet. Mer informasjon om form og organisering av klyngen vil komme på nyåret.

«Vi ønsker å sette medlemmenes behov i fokus og legge forhold til rette for større samarbeid mellom de ulike selskapene på begge sider at fjorden. Det er driveren for hele dette.» – Ingar Skiaker

Som en avslutning på medlemsmøtet ble det tid for en kort spørsmålsrunde med refleksjoner og innspill til mulige koblinger til andre tilsvarende nettverk og klynger.

“Og med det ønsker vi å ønske våre medlemmer god jul! Vi gleder oss til fortsettelsen i dette spennende arbeidet, med mange flere muligheter enn det vi kan få til alene.” – Natalia Mathisen og Tina Wågønes

SAMMEN skaper vi  grønn konkurransekraft!