I samarbeid med flere av medlemsbedriftene i NCCE, deriblant COWI, jobber vi med å etablere en råvarebank med hovedvekt på restprodukter. Målet med råvarebanken er 1) bedre utnyttelse av restprodukter, slik at det blant annet går mindre til forbrenning og deponi, 2) reduserte kostnader, og 3) å skape nye forretningsmuligheter.

Markedsplass for restprodukter/overskuddsressurser

NCCE skal være bindeleddet mellom virksomheter som ser muligheter for bedre utnyttelse av restprodukter. Vellykket verdiskaping avhenger av gode prosesser og informasjon, og her finnes allerede et unikt samarbeid i miljøet rundt Øra Industriområde. Den gode dialogen bedriftene imellom er på plass, og prosjekter som «Sustainable innovation through industrial symbiosis» viser stort potensiale og interesse for samarbeid rundt økt bruk av restprodukter.

Samarbeid med studenter ved Høyskolen i Østfold

Som et trinn i prosessen har studentene Malene Liavaag, Julie Karine Schmidt Solberg og Desiree Suther ved Høgskolen i Østfold, utviklet en prototype på ressursbanken. I dialog med blant annet Gyproc og Stene Stål Gjenvinning har de levert en teknisk løsning som sin Bachelor oppgave.

I ressursbanken kan man søke opp ulike typer restprodukter og deres egenskaper, lokasjon etc. Bacheloroppgaven skal leveres 8. juni, og vi gleder oss til å se det ferdige resultatet, og å bruke det som en viktig del for videre fremdrift i prosjektet.

Julie Karine Schmidt Solberg
Desirée Suther
Malene Liavaag