MOVAR IKS er et interkommunalt selskap som eies av 4 kommuner: Moss, Råde, Vestby og Våler. Selskapet leverer tjenester som innbyggerne og næringslivet i regionen er avhengig av – drikkevann, innsamling av avfall, brann, feiing og redningstjenester.

MOVAR produserer ca. 7 millioner kubikkmeter drikkevann, og renser ca. 6,5 millioner kubikkmeter avløpsvann for å  opprettholde en ren fjord. De har også innsamling og forsvarlig håndtering av ca. 105.000 tonn avfall, samt brann, feiing og redningstjenester til regionens innbyggere.

På bildet: Johnny Sundby, Adm.dir i MOVAR IKS

Johnny Sundby, administrerende direktør i MOVAR, forteller at bedriften har fokus på å bidra til økt gjenvinningsgrad og til at avfall i størst mulig grad utnyttes som en sirkulærøkonomisk ressurs. – MOVAR er en miljøbedrift hvor selskapets virksomhet som sådan, reduserer belastningen på miljøet. Vi har i tillegg ambisjoner om ytterligere reduksjon av miljøbelastningen og har innarbeidet en miljøpolitikk for selskapet, sier Sundby.

Energieffektivisering

MOVAR er opptatt av at bygninger og anlegg skal driftes energieffektivt,  samt at energi og drivstoff i størst mulig grad baseres på fornybar energi.

Sirkulære kretsløp

Våtorganisk avfall og slam som kommer inn til MOVAR anses også som en råvare og utnyttes først til klimanøytral  energiproduksjon, og så som en ressurs innen jordproduksjon eller landbruk.

Bærekraftig avløpsanlegg

MOVAR jobber med planene for et nytt, fremtidsrettet og bærekraftig avløpsanlegg på Fuglevik i Moss. – Vi har nå  gjennomført en utredning av aktuelle prosessløsninger, og testet to av disse i pilotskala på anlegget. Nå ser vi frem til å få anlegget opp og stå, avslutter Sundby

“Avfall skal i størst mulig grad innsamles og utnyttes som en sirkulærøkonomisk ressurs.”

Les mer på www.movar.no