Forskning og høyere utdanning står sentralt i utviklingen av et bærekraftig samfunn, der kunnskap er nøkkelen til nye, grønne og lønnsomme arbeidsplasser. Næringslivet vil i årene som kommer etterspørre mer kompetanse på bærekraft og sirkulærøkonomi. Dette ligger til grunn for samarbeidet som Norsk Senter for Sirkulær Økonomi (NCCE) og Høgskolen i Østfold (HiØ) nå har inngått.

På bildet: Martin Tandberg, Instituttleder for Institutt for Ingeniørfag ved Høgskolen i Østfold.

– Vi må stå sammen om å løse morgendagens samfunnsutfordringer. Med et stadig økende fokus på bærekraft i ingeniørutdanningen jobber vi aktivt med å sikre at våre studenter har oppdatert og relevant kunnskap. Gjennom et samarbeid med NCCE vil vi komme tettere på markedsbehovene og jobbe sammen om å lukke kompetansegapene, sier Martin Tandberg, Instituttleder for Institutt for Ingeniørfag ved Høgskolen i Østfold.

Hovedstaden for sirkulær økonomi

På Øra industriområde utenfor Fredrikstad, og i regionen for øvrig, er det mange bedrifter som nå og i fremtiden vil etterspørre kunnskap om sirkulærøkonomi. NCCE, som har sitt utspring fra området og bedriftene på Øra, er opptatt av å bidra til at medlemmene skal få møtt sine kompetansebehov.

8. september publiserte Fredrikstad Blad artikkelen «- Har ledige jobber, men får ikke tak i folk med rett kompetanse» der administrerende direktør i NHO, Ole Erik Almlid, viste til at bedriftene på Øra ikke får tak i folk med rett kompetanse. NHO har også avdekket at seks av ti NHO-bedrifter mangler kompetent arbeidskraft til å fylle ledige stillinger.

 

 

På bildet: Natalia Mathisen, daglig leder i Norsk Senter for Sirkulær Økonomi.

– Gjennom å samarbeide tettere med høyskoler og universiteter, og å skape møteplasser der kunnskap og kompetanse deles og nye kontakter knyttes, vil vi i Norsk Senter for Sirkulær Økonomi bidra. Vi ser frem til samarbeidet med HiØ og til at vi sammen sikrer at fremtidige kompetansebehov blir møtt, sier daglig leder i NCCE, Natalia Mathisen.

Deling av kunnskap og kompetanse på tvers av miljøene

Bærekraft og sirkulærøkonomi inntrer de nye læringsplanene og forelesningene i ingeniørutdanningen på HiØ. Med sine 7700 studenter og om lag 620 ansatte, jobber HiØ aktivt for å møte fremtidige behov og bygger bro mellom ulike fag- og industrimiljøer.

NCCE, med sine 60 medlemsbedrifter som representerer om lag 8000 ansatte, jobber aktivt med å kartlegge kompetansebehov og formidle dette. Samarbeidet mellom HiØ og NCCE vil bidra til deling av kunnskap og kompetanse på tvers av miljøene.