Holt & Paulsen er nytt medlem i NCCE. Kommunikasjonsbyrået vil bidra til det grønne skiftet.

– Vi ønsker å fremme produkter og tjenester som er bærekraftige og respektfulle for mennesker og miljø, og å jobbe med kunder som deler disse verdiene, sier Tord F. Paulsen, partner i Holt & Paulsen.

Endringskommunikasjon som gir verdi

– Mange bedrifter synes det er vanskelig å komme i gang med bærekraftsarbeidet, sier Tord. – Det er en jungel med sertifiseringer og rapporteringskrav samt ulike ønsker og prioriteringer internt. Derfor bistår vi små og mellomstore bedrifter med å utvikle en bærekraftstrategi med gode, realistiske ­mål. Strategien blir et verktøy gjennomføring. Så er det er vår jobb å gjøre disse tankene og tiltakene om til forståelige og tydelige kommunikasjon som leder til handling. Norsk Dyremat, Norges største hermetikk produsent, greide med vår hjelp å vise hvordan de forvalter sine råvarer sirkulært og hvilket potensiale det har. Dette var til stor hjelp da de landet en stor investering.

De gode historiene skaper endring

Kommunikasjonsbyrået jobber både med strategien og med kommunikasjonen av den, blant annet gjennom å lage nettsider. – Vi lager gjerne en strategi først der de sier hva de ønsker å gjøre, og som danner grunnlaget for valgene fremover. Dette må være ærlig og ekte. Deretter jobbes det internt med å sette i gang prosjekter som gjør at de når målene. Og så må vi greie å kommunisere dette både internt og eksternt, sier Paulsen.

Sosial bærekraft gir motiverte ansatte

– En fellesnevner for våre kunder er at de ikke konkurrer utelukkende på pris, de er nødt til å vise hvilke fordeler deres produkt eller tjenester har. Et annet likehetstrekk hos våre kunder er at de ansatte blir prioritert høyt. Ofte kommer vi inn når det skjer forandringer, og i større prosesser er det viktig at de ansatte blir hørt og får komme med innspill. Enten bedriften har laget en strategi på forhånd eller vi bistår med den, er de ansattes stemme viktig, sier han.

Personlig interesse

Det er personlig interesse som gjør at Holt & Paulsen jobber med bærekraft og sirkulærøkonomi.

– Vi har alltid jobbet med kvalitet. Derfor var det naturlig for oss å fokusere på bærekraftig vekst. Å jobbe strategisk med bærekraft gir ofte kostnadsbesparelser, tilgang på kapital og fornøyde ansatte. Å vise hva Restaurant K2, som har en Michelin-stjerne og Norges eneste grønne Michelin-stjerne, gjør har vært veldig givende, sier han.

Kommunikasjonsbyrået selv har satt bærekraft øverst på egen profil.

– Vi gleder oss til å bli kjent med nettverket, og ønsker å være medlem i NCCE fordi vi vil komme i kontakt med folk som er interessert i å fremme sirkulær økonomi. Vi ønsker å lære mer om hva andre har gjort, og se hvilke resultater de har. Dette er store valg for bedriftene, og det er viktig at flest mulig lykkes. Nå vil vi bruke den erfaringen og kunnskapen vi har slik at andre og kan lykkes med bærekraft som er meningsfull og lønnsom – for bedriften og verden, avslutter Tord F. Paulsen.

Se mer på Holt & Paulsens nettside.