I auditoriet møtte bedrifter og organisasjoner for 4 ulike seksjoner om sirkulærøkonomi, grønn energi, klimavennlig mat og karbonfangst, bruk og lagring (CCUS). Konferansier var Natalia Mathisen/NCCE.

Se opptak fra konferansen her: Den Store Sirkulærkonferansen – Industriens fagdag

12:00 CCUS: KARBONFANGST-, BRUK OG LAGRING

 • Norges nye konkurransekraft, Eivind Berstad, Seniorrådgiver industri, Bellona
 • Gevinst ved karbonfangst på Klemetsrud, Ole Martin Moe, senior prosjektleder, COWI/Fortum Partners
 • En CO2-terminal med mange muligheter, Tore Auensen, Borg CO2-terminal
 • Gjenbruk av karbon som klimaløsning, Anne Marit Post-Melbye, fagsjef industri, ZERO
 • Alt som kan lages av olje kan lages av CO2, Bård Bergfald, CEO, Bergfald Miljørådgivere

Panelsamtale: Hvordan skal Norge bidra til global karbonfangst og lagring?

Deltakere: Eivind Berstad, Ole Martin Moe, Anne Marit Post-Melbye, Bård Bergfald og Tore Auensen.
Moderator: Camilla Brox, CCUS Norge

13:00 GRØNN ENERGI

 • Hvordan å hente oss inn 2030? Innblikk i IEAs Net Zero-rapport, Jostein Dahl Karlsen, CEO, IEA Gas and Oil Technology Collaboration Programme, IEA GOT
 • Urban mining: Fra avløpsvann til energi, Ragnhild Borchgrevink, adm.dir., VEAS
 • Pyrolyse: Fra avfall til energi og nye grønne løsninger for industrien, Henrik Badin, CEO, Vow
 • Aktørsamarbeid for rent biokull, Alexandra Rassat, prosjektleder, Norsk Biokullnettverk
 • Økt konkurransekraft med grønt hydrogen, Per Øyvind Voie, Stakeholder Engagement Director, Norwegian Hydrogen

Panelsamtale: Hvordan sikre ren energi til det grønne skiftet

Deltakere: Jostein Dahl Karlsen, Ragnhild Borchgrevink, Henrik Badin, Alexandra Rassat, Per Øyvind Voie
Moderator: Natalia Mathisen NCCE

14:00 GRØNN, SIRKULÆR INDUSTRI

 • Bærekraftig plast – er det mulig? Ømjer Hjeltnes Wabø, Chief Growth Officer, AION
 • Green Stone- grønn vekst for betong og planter, Leif Hunsbedt, ingeniør og prosjektleder, Eramet
 • Tre i sirkulærøkonomien, Heidi Finstad, adm.dir., Treindustrien
 • Askepott, Morten Breinholt Jensen, head of Innovation, NOAH
 • Bærekraftige batterier med norske anoder, Andreas Forfang, business development manager, Vianode

Panelsamtale: Omstilling av norsk industri

Deltakere: Ømjer Hjeltnes, Leif Hunsbedt, Heidi Finstad, Morten Breinholt Jensen, Andreas Forfang
Moderator: Natalia Mathisen NCCE

15:00 SIRKULÆR VERDIKJEDE FOR KLIMAVENNLIG MAT

 • Fra matavfall og gjødsel til de beste tomater, Ivar Hagemoen, daglig leder, Reklima
 • Restråstoff fra fjærkre blir høykvalitetsprotein, Morten Sollerud, daglig leder Norilia
 • Insekter – den nye proteinkilden, Hege Rivedal Ødegaard, direktør kvalitet, utvikling og bærekraft, Denofa
 • Urban farming, Trine Hvoslef Eide, professor, NMBU

Panelsamtale: Ombruk av råvarer for økt matsikkerhet

Deltakere: Ivar Hagemoen, Morten Sollerud, Hege Rivedal Ødegaard, Trine Hvoslef Eide
Moderator: Tina Wågønes, NCCE