Green Industry Cluster og Arenaklyngen Industrial Green Tech har tatt initiativ til å opparbeide en nasjonal møteplass for grønn industri i Porsgrunn – Industriuka. Dette vil foregå i Porsgrunn 2.-6.november, men de fleste arrangement streames også slik at det går an å være med fra alle kanter av landet. Les mer på www.industriuka.no

Industriuka har en egen Facebookside: https://www.facebook.com/industriuka