I 2023 holdes Den Store Sirkulærkonferansen i Asker 24. og 25. mai. Det blir en heldagskonferanse med ulike tematiske bolker som viser beste praksis innenfor industri, gjenvinning, ombruk, finans og omstilling av kommuner. På dag 2 blir det bedriftsbesøk.

Bak konferansen står Norsk Senter for Sirkulær Økonomi, Circular Norway og CNytt. Konferansen skjer i år i samarbeid med Asker kommune, og deres lokale samarbeidspartnere Asker næringsforening og RE Gründerhus. Konferansen vil løfte frem beste praksis hos lokale, regionale og nasjonale bedrifter, grønn sirkulær innovasjon og sirkulære løsninger som bidrar til grønn verdiskapning og kutt i klimagassutslipp i Norge.

Formål

I dag i Norge er kun 2,4 prosent sirkulært, ifølge Circularity Gap Report Norway (CGRN 2020), men vi har et stort potensial for å lykkes med omstilling til sirkulærøkonomi på grunn av ren energi, fornybare råvarer og en digital kompetent befolkning. Kunnskap og kompetanseutveksling er en forutsetning for å lykkes. Formålet med Den Store Sirkulærkonferansen er å inspirere, motivere og dele kunnskap som bidrar til å fremskynde omstillingen til en sirkulær økonomi for industri, bedrifter og kommuner i Norge.

Program

Den store sirkulærkonferansen består av en heldagskonferanse med ulike tematiske bolker som viser beste praksis innenfor industri, gjenvinning, ombruk, finans og omstilling av kommuner.

Konferansen vil finne sted i Asker Kulturhus, med plass til 450 i publikum, og strømmes live. Det planlegges også bedriftsbesøk på dag 2 (25. mai.)

Dag 1: 24. mai: Heldagskonferanse

5 bolker med 4 – 6 innlegg, film og debatt i hver bolk, med felles tema.

Lunsj med mingling og rundebordsamtale

Middag på kvelden med inviterte gjester

Dag 2: 25. mai: Bedriftsbesøk til fyrtårnbedrifter i regionen.

Programmet kommer i februar sammen med mulighet for å melde seg på konferansen.

Se opptak fra Den store sirkulærkonferansen 2022 her.