Hvordan sikre tilgang til resirkulerte materialer? - NCCE
NCCE

Hvordan sikre tilgang til resirkulerte materialer?

Program: 

 Introduksjon v/ Natalia Mathisen, NCCE

 Digitale produktpass v/ Gisle Mariani Mardal, NF&TA 

 Digitalisering av avfallsstrømmer v/Leif Nordhus, Madaster 

 Kunnskap om materialstrømmer for gjenbruk – v/ Jonny Pettersen, Fagskolen Viken 

 Virkemidler & ressursplanlegging v/ Ole Jørgen Hanssen, NORSUS

Foredragsholdere:

Natalia Mathisen

Forretningsutvikler

NCCE

Ole Jørgen Hanssen

Seniorforsker

NORSUS

Gisle Mariani Mardal

Leder innovasjon og utvikling

NF&TA

Leif I. Nordhus

Leder digitale tjenester

Circular Norway

Jonny Pettersen

Utviklingsleder

Fagskolen i Viken