I høst tilbyr NCCE programmet «Konkurransekraft & Vekst» til alle medlemmer og partnere.

Digitalisering skaper muligheter. Programmet skaper innsikt i hvordan teknologi, data og digitalisering bidrar til bedre lønnsomhet, økt verdi for kundene og nye forretningsmuligheter.

Med fokus på din bedrifts problemstillinger knyttet til sirkulærøkonomi og det grønne skiftet, vil deltakerene gjennom en praktisk tilnærming, jobbe med forretningsutvikling i en digitalisert verden.

Hvem passer programmet for?

Programmet har en praktisk tilnærming og retter seg mot små og mellomstore bedrifter, hvor deltakerne jobber med konkrete problemstillinger fra egen virksomhet. Programmet baseres på at hver bedriftsgruppe jobber med eksempler og kunder i egen virksomhet, og det må derfor være minst to personer fra hver bedrift som deltar. Programmet holdes digitalt.

Hva kan du forvente å få ut av programmet?

 • Forstå hvordan din bedrift kan utnytte mulighetene digitalisering fører med seg i din bransje
 • Konkrete løsninger på nye ideer, og begynt å teste dem på kunder og potensielle partnere
 • Definere nye forretningsområder og strategi

Det er fokus på en praktisk tilnærming under hele kurset, og deltakerne skal bl.a. gjennomføre kundeintervju med egne kunder iløpet av prosessen.

Bedriften får fornyet innsikt i mulighetene i egen virksomhet, velegnet til diskusjon og erfaringsdeling innad i virksomheten.

I samarbeid med Næringshagen Østfold vil NCCE, sammen med vårt ressursteam, sikre at deltakerne får god oppfølging  og vil bistå for å drive funnene fra programmet videre til konkrete verdiskapende prosjekter og nye markedsmuligheter.

Program

Modul 1:

Fokuserer på kundens behov (Fra innsikt (om marked og kunder) til verdiforslag)

 • Identifiserer og beskriver målgruppen, og hva de ønsker å oppnå
 • Intervjuer kunder for å få innskt om hvordan de jobber
 • Identifiserer tema kundene trenger hjelp til, og utvikler forslag til løsninger som kan hjelpe dem å nå målene sine
 • Mellom samlingene tester vi om kundene opplever løsningene vi har foreslått, som relevant og nyttig

Modul 2:

Fokuserer på selskapets forretningsmodell (Fra målbilde til forretningsplan)

 • Utvikler et målbilde som beskriver hvordan suksess kan se ut
 • Kartlegger selskapets digitale modenhet
 • Jobber med forretningsmodellen og utforsker hvordan data og digitale teknologier kna bidra
 • Leveranse: forretningsplan

Hva forventes av deltakerne?

 • Å stille med minst to deltakere fra din bedrift, (vi anbefaler tre personer). Disse bør jobbe innen markedsføring/salg/kunder, strategi, utvikling, innovasjon og/eller ledelse.
 • Åtte timer forberedelser i forkant av samling 1
 • Deltakelse på to heldagssamlinger
 • Åtte timers etterarbeid og samhandling med andre deltakere.

Datoer/Tid/Sted:

Detaljert program Konkurransekraft & Vekst

Programmet gjennomføres som webinar fordelt over 7 leksjoner a 2-3 timer.

 • Introduksjon: 20. okt. kl. 09.00-11.00 (digitalt)
 • Modul 1: Uke 44,  3 leksjoner
 • Modul 2: Uke 46, 3 leksjoner

Detaljert program Konkurransekraft & Vekst

Kost

 • Kostnadene for programmet dekkes av Innovasjon Norge.
 • For deltakere som er påmeldt , men som likevel ikke deltar, påløper en egenandel på 3900NOK
 • Det kreves en egeninnsats på mellom 25-30 timer per deltaker. inkludert deltakelse i leksjonene.
 • Programmet gjennomføres for minimum 16 deltakere.

Norges fremste miljøer på digitalisering og innovasjon

Programmet er en del av Omstillingsmotoren, etablert av Innovasjon Norge og som drives av Digital Norway, iKuben, Smart Innovation Norway og Kongsberg Innovasjon. Programmet leveres av Digital Norway. Read more here.

Link til webinar om innholdet i programmet.

Påmelding og mer informasjon

For påmelding og mer informasjon om programmet, ta kontakt med Natalia Mathisen/NCCE: natalia.mathisen@ncce.no/90746729