NCCE har en stor verktøykasse tilgjengelig for våre medlemmer, uavhengig av hvor de er i prosessen med å skape verdi innenfor det grønne skiftet. I tillegg til et bredt nettverk, kjennskap til virkemiddelapparatet og prosjektledelse, tilbyr vi våre medlemmer kunnskap og kompetanse, blant annet i form av foredrag og workshops.

Kunnskapsdeling
Vi leverer foredrag som tar for seg status på sirkulærøkonomien i Norge, og potensiale for sirkulær verdiskaping i deres industri/bransje. Foredraget løfter fokus i bedriften og setter verdiskapingspotensialet innenfor sirkulærøkonomi på agendaen.

Kartlegging
I samarbeid med ressurspersoner i bedriften holder NCCE workshops hvor vi kartlegger  verdiskapingspotensialet innenfor sirkulærøkonomien og det grønne skiftet. Vi ser bl.a. på

  • Business models
  • Restprodukter
  • Produktdesign
  • Ombruksmuligheter
  • Digitalisering
  • Avfall som ressurs
  • Samarbeid og muligheter i nettverket

Sirkulær strategi
Når mulighetene er avdekket kan vi bistå bedriften i utforming av strategi. Leveransen kan ta form i et bærekraftsdokument for din bedrift.

Projects
Når strategien er på plass kan vi bistå i utforming og gjennomføring av prosjekt, inkludert dialog med nettverket, samarbeidspartnere, virkemiddelapparatet, og som prosjektleder med høy kompetanse innenfor sirkulærøkonomien. NCCE kan bistå på hele eller deler av prosjektet.

Ta kontakt for å undersøke nærmere hvordan NCCE kan skape verdi sammen med dere.

Sammen skaper vi grønn konkurransekraft!