På bildene: Bildene over viser prosjektets arbeid. (Foto: Batteriretur)

Batteriretur ser på muligheten for å tappe brukte batterier for restenergi og lagre dette for ny bruk, gjennom et prosjekt støttet av Innovasjon Norge.

In 2018, NCCE was engaged by AS Batteriretur to follow the development of a project focusing on the discharge, charging and distribution of residual energy. The project has been supported by Innovation Norway's Environmental Technology Scheme.

Safety

Alle litium-ionbatterier har en restenergi som av sikkerhetsmessige årsaker må utlades under spesielle forhold. Batteriretur sikrer at brukte batterier blir behandlet på forskriftsmessig måte  og resirkulert slik at energien som fortsatt er i batteriene, kan bli tatt vare på og brukt på annen måte.

Discharging lithium-ion batteries is necessary for safety reasons. Even with a low voltage in the battery, heat generation can occur with the dangers it can entail. The batteries that are removed from a car are taken apart into different parts and sorted for recycling. The actual modules that make up the battery are also stripped and discharged. Once that is done, the modules are exported for further destruction as well as recycling of the various metals that the modules are made of.

Reduced time for discharge

Mengden energi er også av stor betydning. AS Batteriretur har gjennom forprosjektet klart å redusere tiden for utlading betydelig. Samtidig har de utviklet utstyr som overfører den utladede energien til direkte bruk for lys og varme eller for lagring på friske og gjerne brukte batterier. I den sammenheng er det levert ”batteriracks” til solcelleanlegget som Borg Havn har utbygget på Øra.

Veien videre

Forprosjektet nærmer seg slutten og arbeidet gir grobunn for ytterligere vekst i en ny verden som denne type batterier har gitt. AS Batteriretur bidrar til en ønsket utvikling med stor positiv påvirkning for miljø og klima.

Read more: www.batteriretur.no