Sirkel består av selskapene Sirkel Glass AS og Sirkel Materialgjenvinning AS. Selskapet mottar glass- og metallemballasje fra kommuner i hele Norge, til gjenvinningsanlegget på Onsøy utenfor Fredrikstad. 100% blir sendt til materialgjenvinning, og gjenoppstår som verdifullt råmateriale for helt nye produkter.

Sirkulærøkonomi og gjenvinning

Sirkel har som hovedformål å legge til rette for at all glass- og metallemballasje i Norge blir innsamlet og videre-prosessert på en bærekraftig måte. Å produsere ferdig glass og metall er energikrevende, men til gjengjeld kan materialene gjenbrukes i det uendelige. 75% av all aluminium produsert siden 1886, er fortsatt i bruk, og 90% av alt glass som produseres, kan gjenvinnes.

Glass og metall er gode råvarer som kan brukes og skapes om til noe nytt, uendelig mange ganger. Hermetikkbokser blir ikke bare til ny emballasje, men også sykler, aluminiumsfolie og verktøy. Glass blir til ny glassemballasje og bygningsmateriale Glasopor.