Foto fra venstre: Administrerende direktør Bjørn Arild Thon og Markeds- og kommunikasjonssjef Anja Ronesen – ved RENAS.

RENAS er landets ledende EE-returselskap. Deres formål er å bidra til kostnadseffektive og konkurransenøytrale ordninger for innsamling, gjenvinning og miljøvennlig destruksjon av elektrisk og elektronisk utstyr. Selskapet jobber aktivt med å sikre at avfall blir levert til gjenvinning og at miljøgifter ikke ender opp i naturen eller kretsløpet.

RENAS’ engasjement for miljøet strekker seg utover selskapets virke. De står bak facebooksiden Gi kloden evig liv med mer enn 6000 følgere, hvor de deler kunnskap og forskning om grønne alternativer som sikrer at ikke jordas ressurser går tapt, og hvor de fremmer de gode miljøtiltakene. Sommeren 2017 etablerte de også foreningen Circular Norway.

-Vi skal gjennom foreningen bidra til å øke kunnskapen om sirkulærøkonomi, og samle norsk næringsliv i utviklingen av den sirkulære økonomien, sier administrerende direktør, Bjørn Arild Thon.
Markeds- og kommunikasjonssjef, Anja Ronesen, legger til: – RENAS er opptatt av å bidra, og å være en pådriver. Vi skal løfte frem de gode eksemplene, og vise at det er business i å gjøre det som er riktig.

13. mars inviterte RENAS, i samarbeid med Elektroforeningen, til et arrangement om Sirkulærøkonomi. Her presenterte de funn fra en undersøkelse om innovasjoner knyttet til sirkulærøkonomi, gjennomført blant 50 av de største selskapene i Norge (les mer om dette her: Felles løft for sirkulærøkonomien) og flere virksomheter presenterte sitt arbeid med sirkulærøkonomi. Dette til inspirasjon for de fremmøtte.