Bildet: Vikens fylkesråd for næring, Johan Edvard Grimstad.

Sirkulærøkonomi er ett av målene for næringsutvikling i den politiske platformen i Viken, sier fylkesråd for næring,  Johan Edvard Grimstad (Sp).

Viken fylkeskommune samarbeider med kommuner og andre aktører for å oppnå et konkurransedyktig næringsliv. Deres bidrag inn i samarbeidene kan være økonomi, kompetanse og nettverk. Næringsråd i Viken, Johan Edvard  Grimstad (Sp), er opptatt av å tilrettelegge for sirkulærøkonomi. – Det er viktig for oss at vi er langt frem i skoa for å legge til rette for forskning og utvikling for å løfte sirkulærøkonomien. Til dette har vi blant annet et eget regionalt  forskningsfond, og tilskuddsordninger for kompetanse- og nettverksbygging, sier Grimstad.

Grønn konkurransekraft

For at sirkulærøkonomiske tiltak, og tilrettelegging av disse, skal få varige gode løsninger er det viktig å få økonomi i disse:

– Vi må få løftet alle de mulighetene som finnes for sirkulærøkonomi og dele disse, og det må bli en nærings- og bedriftsøkonomisk mulighet og ikke bare blir en subsidiesak.

Det må nok starte som subsidie og/eller tilretteleggelse, men det er vesentlig at det blir en økonomi i det som får et næringsdriv, sier Grimstad og legger til at de som offentlig  myndighet tilstreber å være en partner for næringslivet i det grønne skiftet.

Blant de fremste innovasjonsmiljøene i Norge

Grimstad trekker frem viktigheten av å styrke innovasjonsmiljøene i Viken, og å bygge broer mellom disse, for å fremme næringsutvikling. – Jeg vil gjerne at Viken med 1,2 millioner innbyggere og en fjerdedel av Norges befolkning også er  blant de fremste innovasjonsmiljøene i Norge. Da må vi tenke sammen, sier han.

– Her er det et mål for meg at vi støtter klynger og nettverk slik at disse kobles. Og at vi legger til rette for kurs, seminarer og utdanning slik at toppledere,  mellomledere, rådgivere og folk på gulvet møtes, og finner nye måter å gjøre ting på.

Karbonfangst, bruk og lagring (CCUS)

Borg CO2s prosjekt, hvor de ser på karbonfangst fra Borregaard, Norske Skog Saugbrugs, FREVAR og Kvitebjørn Bio-El, samt bærekraftig bruk og lagring, nevner Grimstad spesielt. Han trekker frem betydningen dette vil ha for regionen, med tanke på måloppnåelse av klimamål i Viken, men også betydningen dette har for innovasjon og utvikling samt  arbeidsplassene dette kan gi:

– Jeg håper vi kan være stolt av at vi har denne leverandøren av karbonlagring i fremtiden, og vil gjerne være en heiagjeng for dette arbeidet, avslutter Grimstad.

Les her, for mer om sirkulær næringsutvikling i Viken